Ovaj Wiki je nastao kao rezultat istraživanja i projekata na kojima smo radili, a kako smo ulazili u dosta detaljne analize, u želji da prikupljeno znanje podelimo sa vama, naši članci su dosta dugi i obimni. No, nadamo se da ćete njima zadovoljiti svoju znatiželju, pronaći odgovore na pitanja koja imate, ili da će vam služiti u daljim istraživanjima.

Ova platforma je (za sada) jedinstvena baza znanja o važnim temama digitalnog okruženja u Srbiji i na njoj možete naći pregled stanja, analize pravne regulative, studije slučaja i predloge unapređenja obuhvaćenih oblasti.

Kako verujemo u vrednosti otvorenog znanja i kulture deljenja, svi koji žele mogu doprineti platformi ili koristiti ovaj sadržaj u skladu sa licencom Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0).

Za sva pitanja, komentare i predloge, pišite nam na info@sharedefense.org.