SHARE Fondacija je neprofitna organizacija osnovana 2012. godine sa ciljem da se bori za zaštitu digitalnih prava u okviru polja privatnosti, slobode govora, transparentnosti i efikasnosti vlasti, elektronskog nadzora i ljudskih prava.

Ona je posvećena zaštiti prava građana interneta i afirmisanju i razmeni pozitivnih vrednosti otvorenosti, decentralizacije, slobodnog pristupa informacijama, tehnologije i znanja.

SHARE Fondacija veruje da će Internet i digitalni mediji imati ključnu ulogu u postizanju demokratskih promena u društvu, kao sredstvo za poboljšanje vladine odgovornosti i transparentnosti, i socio-ekonomskog osnaživanja građana.

SHARE Defense je deo SHARE Fondacije koji funkcioniše kao think tank jedinica, sa timom sačinjenim od pravnika, analitičara politika i praksi, novinara i tehničara posvećenih zaštiti digitalnih prava. SHARE Defense sprovodi pravna istraživanja, pruža besplatnu pravnu pomoć i aktivno učestvuje u procesima donošenja odluka državnih organa.

Kao dugoročni cilj, vizija SHARE Defense-a je da postane ekspertna čuvar-organizacija, sposobna da kritički prati aktivnosti vlade, industrije i ostalih organizacija u oblasti advokature i da obavesti javnost kada detektuje akcije koje nisu u skladu sa javnim interesom.

Pridruži nam se!

Konstantno tražimo partnere koji dele našu viziju stvaranja socijalnog i kulturnog uticaja. Problemi i teme kojima se bavimo su bitne za svaki sistem i društvo.

Pišite nam na društvenim mrežama ili na info@sharedefense.org.